ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

​​​​​​​“Για την Εθνική Τράπεζα, επένδυση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σημαίνει επένδυση στο μέλλον.

​​​​​​​Η υποστήριξη του Προγράμματος Roots που βοηθά καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν γρηγορότερα αποκτώντας και πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης, είναι απόδειξη της δέσμευσής μας να συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και δίνουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία”.

​​​​​​​

Sign up to receive Roots updates!