ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

“Η ElvalHalcor, ως δραστήριο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του διεθνούς βιομηχανικού κλάδου, είναι υπερήφανη που υποστηρίζει το πρόγραμμα Roots, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τις ελληνικές ΜμΕ και start-ups, παρέχοντας καθοδήγηση και τεχνογνωσία”.

Sign up to receive Roots updates!