Παπαδάκης Γεώργιος

Διευθυντής of Strategic Finance-Development, ΤΕΜΕΣ

Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης είναι ο Διευθυντής Strategic Finance and Development της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Είναι βασικό μέλος της ομάδας που ηγείται της δραστηριότητας Συγχωνεύσεων και Εξαγορών καθώς και της εταιρικής ανάπτυξης της ΤΕΜΕΣ. Στο επίκεντρο του ρόλου του βρίσκεται η ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών, οι εταιρικές συναλλαγές, καθώς επίσης και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών μοντέλων. Ο κ. Παπαδάκης έχει εκτενή εμπειρία στους τομείς της Επενδυτικής Τραπεζικής, του Real Estate Private Equity και του Corporate Finance Advisory, με την Εθνική Τράπεζα, την Prufrock Management και την PwC αντίστοιχα. Η εμπειρία του στο χώρο των νεότευκτων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ρόλο του ως μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του προγράμματος NBG Business Seeds, καθώς και το ρόλο του ως συμβούλου της εταιρίας Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ κατά την διαδικασία της επιτυχούς αξιολόγησής της για την ένταξη στο διεθνές δίκτυο της ENDEAVOR. O κ. Παπαδάκης είναι κάτοχος ΜΒΑ από το INSEAD και MSc στη Χρηματοοικονομική Μηχανική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ έχει αποφοιτήσει από την σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Sign up to receive Roots updates!