ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

“Για την Τράπεζα Πειραιώς, το μεγαλύτερο χρηματοδότη της Ελληνικής Οικονομίας, η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αποτελεί βασική προτεραιότητα.
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η ανάκαμψη της οικονομίας θα βασιστεί μεταξύ των άλλων, στην ικανότητα προώθησης και χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων, η υλοποίηση των οποίων θα αποτελέσει το εφαλτήριο αλλά και τον αναγκαίο καταλύτη στην οικονομική ανάπτυξη, και ειδικά στην δημιουργία και διασφάλιση νέων θέσεων εργασίας.
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως υπερήφανος υποστηρικτής του προγράμματος ROOTS, αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της για τη βιώσιμη ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχείρησης ”.

Sign up to receive Roots updates!