ΤΕΜΕΣ

"H ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνογνωσία και πόρους, είναι απαραίτητες ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, κατέχοντας ένα σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.
​​​​​​​H  ΤΕΜΕΣ, ως μια από τις ηγετικές εταιρείες στον τουρισμό, θεωρεί τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots, υποχρέωση και ευθύνη, με στόχο να μεταφέρει την εμπειρία και την τεχνογνωσία σε νέες επιχειρήσεις του κλάδου, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας".

Sign up to receive Roots updates!