ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

"Οι μικρομεσαίες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν κινητήριο δύναμη για την ελληνική οικονομία. Η Παπαστράτος, μετά από 88 χρόνια παρουσίας και συνεισφοράς στην εγχώρια οικονομία, έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο επιχειρηματικό μετασχηματισμό, αλλάζοντας όλα της τα δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια στηρίζει σταθερά και το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι έχουν καθοριστικό ρόλο να παίξουν στην ανάπτυξη της χώρας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους συμμετέχοντες του προγράμματος ROOTS".

Sign up to receive Roots updates!