Τι ειναι το Roots;

Το Roots είναι ένα πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών που στοχεύει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) εξασφαλίζοντας ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επικοινωνήσουν την πρόταση τους σε επενδυτές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς.

Οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού παρουσιάζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη του Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC), και του Υπουργείου Εξωτερικών, κινητοποιεί βασικούς συντελεστές του οικοσυστήματος των κεφαλαιαγορών για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

 

Το Roots οραματίζεται ένα εύρωστο επιχειρηματικό οικοσύστημα που συμβάλλει στη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Οι στόχοι του Roots είναι να:

 • Κινητοποιηθεί το οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς, αυξάνοντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ
 • Αναπτυχθούν οι δεξιότητες των επιχειρήσεων, ώστε να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας
 • Ενισχυθεί η ικανότητα των ΜμΕ να παρουσιάζουν τις επενδυτικές τους προτάσες με όρους ρίσκου-απόδοσης, διευκολύνοντας την επενδυτική απόφαση
 • Διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσης, οι συνέργειες και η διάχυση βέλτιστων πρακτικών
 

Σε ποιους απευθύνεται;

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει καινοτόμες επιχειρήσεις, που έχουν:

 • Εμπορική δραστηριότητα
 • Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
 • Βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις
 • Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών
 

Ποιους τομείς της οικονομίας υποστηρίζει το Roots;

Το πρόγραμμα Roots καλύπτει  τομείς της Ελληνικής οικονομίας που έχουν δυνατές προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του παραγωγικού ιστού της παγκόσμιας οικονομίας.

Ενδεικτικά:

 • ICT
 • Blue Economy
 • Logistics, Transport, Infrastructure
 • Biocluster (Health & Wellbeing)
 • Energy
 • Fintech
 • Tourism
 • Entertainment Economy
 • Agricultural Economy
 • Food Industry

*Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ακόμη και αν η εταιρεία σας δεν εμπίπτει άμεσα σε κάποιον από αυτούς τους τομείς. Κύριος στόχος μας είναι να βρούμε καινοτόμες ΜμΕ με αναπτυξιακό δυναμικό και προοδευτική διαχείριση.

Όταν συμπληρώνετε την αίτηση πρέπει να επιλέξετε τον τομέα που ταιριάζει περισσότερο.

 

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα;

 

Το πρόγραμμα Roots παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων επαγγελματιών του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου, που θα καθοδηγούν και θα συμβουλεύουν τις εταιρείες, ενισχύοντας τη δυνατότητα τους να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία.

 

Selection

Την επιλογή και αξιολόγηση των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναλαμβάνει μια ανεξάρτητη επιτροπή που απαρτίζεται από παγκοσμίως καταξιωμένους ειδικούς του χώρου.

Advisory

Η κάθε εταιρεία θα έχει δίπλα της ένα μέντορα (Mentor) και ένα χρηματοοικονομικό σύμβουλο (Investment Advisor) που θα την καθοδηγεί ενώ προετοιμάζει τα παραδοτέα του προγράμματος και θα τη συμβουλεύει σε στρατηγικά ζητήματα.

Capacity Building & Training

Οι εταιρείες θα καταρτιστούν σε θέματα επιχειρηματικότητας, εταιρικής χρηματοδότησης και διακυβέρνησης μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, δράσεις δικτύωσης και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

 

Ποια είναι τα οφέλη για τις εταιρείες;

 

Σύνδεση

με έμπειρα στελέχη, επιχειρήσεις και διεθνή δίκτυα τεχνογνωσίας, μεταφορά γνώσης και εμπειρίας καθώς και ευκαιρίες για συνέργειες.
 

Κατάρτιση

και τεχνογνωσία που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχέδια, κατάλληλη χρηματοοικονομική διάρθρωση, σωστή εταιρική διακυβέρνηση και τις δεξιότητες για να επικοινωνήσετε την πρότασή σας σε επενδυτές.
 

Εξοικείωση

με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία της κεφαλαιαγοράς και επιλογή του πιο κατάλληλου με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.
 

Επιτάχυνση

της ανάπτυξης της επιχείρησης μέσω της κατάλληλης και έγκαιρης χρηματοδότησης.
 

Ενίσχυση

και αναβάθμιση του εταιρικού προφίλ και εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής της εταιρείας.
 

Επενδυτική ετοιμότητα

και παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης στο επενδυτικό κοινό.
 

Ποια ειναι η διαδικασια;

 
 

Το Roots παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και knowledge-based events βασισμένα σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το περιεχόμενο και το υλικό ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building) έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με ειδικούς και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. Αυτοί οι συνεργάτες είναι το CFA Society Greece, το Global Competitiveness Academy (GCA) και το Arizona State University (ASU), καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building) του Roots είναι δομημένο γύρω από τα τρία (3) βασικά παραδοτέα που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση καθενός από τα τρία (3) στάδια ανάπτυξης ικανοτήτων:

Στάδιο 1 – Παραδοτέο: Business Plan

Στάδιο 2 – Παραδοτέο: Financial Structure

Στάδιο 3 – Παραδοτέο: Complete Investment Proposal

Οι Μέντορες και οι Investment Advisors θα καθοδηγήσουν τις εταιρείες ενώ προετοιμάζονται να αντλήσουν κεφάλαια μέσω του πιο κατάλληλου χρηματοπιστωτικού εργαλείου, υπό τους όρους που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους και τις επενδυτικές τους προτάσεις.

Οι εταιρείες μπορούν να προχωρούν στα στάδια του Προγράμματος με τον δικό τους ρυθμό ανάλογα με το στάδιο ετοιμότητάς τους.

 

Sign up to receive Roots updates!