ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜμΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το Πρόγραμμα SME Pre-listing Support στοχεύει στην προετοιμασία Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για άντληση κεφαλαίων μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Ειδικού Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της EBRD-TCF  (Hellenic Republic / EBRD Technical Cooperation Fund – TCF), με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της αγοράς εταιρικών ομολόγων και μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει ΜμΕ στην προετοιμασία τους για άντληση κεφαλαίων και πρόσβαση τους σε επενδυτές, μέσω μετοχικών ή ομολογιακών εκδόσεων, με στόχο τη χρηματοδότηση της μελλοντικής τους ανάπτυξης και επέκτασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα εν μέσω της αβεβαιότητας που έχει προκληθεί από την άνευ προηγουμένου κρίση του κορωνoϊού η οποία επηρεάζει τόσο την οικονομική δραστηριότητα όσο και τις προοπτικές χρηματοδότησης. Ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων αναγκάζονται τώρα να αναζητήσουν στρατηγικές ευκαιρίες και να διευρύνουν τις χρηματοδοτικές τους επιλογές μέσω της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές.

Οι ΜμΕ που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα επωφεληθούν από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους για χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρησιακά, διοίκησης και τεχνικά, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επενδυτικής πρότασης, που θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στην χρηματιστηριακή αγορά. Θα περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για την υιοθέτηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, όπως και για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας των ΜμΕ να αναπτύξουν στοχευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ για την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν τις ΜμΕ να ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις για την προετοιμασία έκδοσης εταιρικών ομολόγων ή/και μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς.  

 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

 

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της δραστηριότητας της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων να αντλούν επενδυτικά κεφάλαια, αναγνωρίζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες χρηματοδότησης ΜμΕ μέσω της κεφαλαιαγοράς.

Ο ειδικότερος στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο αριθμό ΜμΕ που είναι πρόθυμες να εισαχθούν στο ΧΑ, μέσω Δημόσιας Προσφοράς μετοχών ή εταιρικών ομολογιών. Στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία των ΜμΕ για τη χρηματοδότησή τους μέσω της κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Είτε είστε οικογενειακή επιχείρηση σε διαδικασία διαδοχής, είτε ιδιωτική επιχείρηση που επιθυμεί να αντλήσει χρηματοδότηση μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αναζητούμε διαφανείς και οικονομικά βιώσιμες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριότητας και εδρεύουν στην Ελλάδα.

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με:

  • εταιρείες που έχουν περισσότερο από: 50 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκατομμύρια ευρώ σύνολο ενεργητικού και 500 υπαλλήλους
  • νεοφυείς επιχειρήσεις ή εταιρείες που έχουν λιγότερο από 15 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών
  • εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε στρατιωτικές δραστηριότητες ή παραγωγή στους τομείς του καπνού, των τυχερών παιγνίων ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ακεραιότητας και συμμόρφωσης της EBRD (δείτε http://www.ebrd.com/integrity-and-compliance.html)

 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι επιλεγείσες για το Πρόγραμμα επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες ανάγκες τους για χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς.
Οι συμβουλές θα καλύπτουν τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα που θα διευκολύνουν τη συμμόρφωση της επιχείρησης στις απαιτήσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο. Η παροχή υποστήριξης θα διαρκεί μέχρι 18 μήνες και θα υλοποιείται από τοπικούς και διεθνείς συμβούλους, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από την EBRD σε συνεννόηση με την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν το 15% του κόστους των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η EBRD και το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένουν ισχυρή δέσμευση από τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα SME Pre-listing Support. Η υποστήριξή του Προγράμματος θα ολοκληρωθεί όταν η επιχείρηση επιλέξει ένα σύμβουλο εισαγωγής, ο οποίος και θα αναλάβει τη διαδικασία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο. Η επιχείρηση θα αναλάβει το κόστος εισαγωγής στο ΧΑ.

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, αφού πρώτα έχουν συνδεθεί στο λογαριασμό τους (sign in), χρησιμοποιώντας τη φόρμα αίτησης και επιλέγοντας το σχετικό πεδίο συμμετοχής στο Πρόγραμμα SME Pre-listing Support.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρείες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το πώς οι κεφαλαιαγορές μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και πώς το Πρόγραμμα μπορεί να τις βοηθήσει, μπορούν να στείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση prelistinggreece@ebrd.com ώστε να παρακολουθήσουν το σχετικό διαδικτυακό σεμινάριο που θα διοργανωθεί από την EBRD και το Χρηματιστήριο Αθηνών ή να κανονίσουν μία one-to-one συνάντηση.

Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε στο prelistinggreece@ebrd.com

 

Sign up to receive Roots updates!